Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

2 % z daní za rok 2017 na podporu činnosti SKOHMaZ

Aj v tomto roku majú možnosť členovia a sympatizanti SKOHMaZ poukázať 2 % z daní za rok 2017.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % z dane za rok 2017:
Obchodné meno (Názov): Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42264731
Sídlo: Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Postup na poukázanie 2 % z dane

Pripomienky k predbežnej informácii k návrhu zákona o znalcoch

Dňa 1.2.2017 zverejnilo MS SR predbežnú informáciu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Medzirezortné pripomienkové konanie predbežnej informácie trvalo od 1.2.2017 do 14.2.2017.

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov v stanovenej lehote podala k predbežnej informácii pripomienky, ktorých znenie nájdete nižšie:

Pripomienky k predbežnej informácii k návrhu zákona o znalcoch