Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

15. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA "STAVEBNÍCTVO A NEHNUTEĽNOSTI: EXPERTÍZA A OCEŇOVANIE"

30. novembra - 1. decembra 2017 sa v Prahe uskutoční 15. МЕDZINÁRODNÁ KONFERENCIA "STAVEBNÍCTVO A NEHNUTEĽNOSTI: EXPERTÍZA A OCEŇOVANIE" a МЕDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM "Softvérové riešenia pre stavebných expertov".

Jedným z organizátorov tohto podujatia je aj Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov.

VIAC INFORMÁCIÍ

1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov organizuje 31. mája 2017 v Bratislave 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie - Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí.

 Odborná konferencia je platformou pre stretnutie

 • znalcov a odhadcov pôsobiacich v odvetviach súvisiacich s problematikou ohodnocovania majetku;
 • výskumných a pedagogických pracovníkov stredných odborných a vysokých škôl pôsobiacich v odvetviach súvisiacich s problematikou ohodnocovania majetku;
 • výrobcov, dodávateľov a odberateľov pomôcok v problematike ohodnocovania majetku. 

Hlavné obsahové tézy konferencie

 1. Ohodnocovanie majetku v SR a v medzinárodnom prostredí.
 2. Znalec ca odhadca – postavenie v SR a v iných štátoch sveta.
 3. Profesijné a odborné organizácie pre ohodnocovanie majetku v SR a vo svete.
 4. Problematika nákladového princípu ohodnotenia majetku v SR a vo svete.
 5. Problematika výnosového princípu ohodnotenia majetku v SR a vo svete.
 6. Problematika porovnávacieho princípu ohodnotenia majetku v SR a vo svete.
 7. Problematika kombinovaného princípu ohodnotenia majetku v SR a vo svete.
 8. Aplikačné skúsenosti a problémy odbornej a znaleckej činnosti v civilnom súdnom konaní v SR.
 9. Transferové oceňovanie a ohodnocovanie medzi spriaznenými subjektmi v SR a vo svete.
 10. Námety / návrhy pre zmeny legislatívnych predpisov súvisiacich s ohodnocovaním majetku v SR.

Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

FORMÁT PRÍSPEVKU DO ZBORNÍKA

PROGRAM