Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Zápisné a členský príspevok na rok 2016

Fyzické osoby
Zápisné 17,16 Eur
Členský príspevok* 57,20 Eur
Právnické osoby
Zápisné 51,48 Eur
Členský príspevok* 171,60 Eur

*členský príspevok je za celý rok 2016. V prípade, že členstvo vznikne v priebehu roka, člen platí len alikvotnú časť členského príspevku.

Podrobnosti o splatnosti poplatkov a o spôsobe výpočtu ich výšky nájdete v časti Členstvo/Členské poplatky.