Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Zápisné a členský príspevok na rok 2019

Fyzické osoby
Zápisné 19,59 Eur
Členský príspevok* 65,30 Eur
Právnické osoby
Zápisné 58,77 Eur
Členský príspevok* 195,90 Eur

*členský príspevok je za celý rok 2019. V prípade, že členstvo vznikne v priebehu roka, člen platí len alikvotnú časť členského príspevku.

Podrobnosti o splatnosti poplatkov a o spôsobe výpočtu ich výšky nájdete v časti Členstvo/Členské poplatky.