Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Vzdelávanie - informácie

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov (SKOHMaZ) pripravuje v rámci programov celoživotného vzdelávania - vzdelávací program pre znalcov.

V úvode začíname s odborom Stavebníctvo s dôrazom pre odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností, resp. Pozemné stavby.

Podľa záujmu členov SKOHMaZ sme pripravený organizovať podobné programy celoživotného vzdelávania aj pre ostatné odbory a odvetvia.