Pavol Ganzarčík
Pavol
Ganzarčík
29 00 00 Poľnohospodárstvo
29 01 01 Odhad hodnoty poľnohospodárskejpôdy, 29 02 02 Rastlinná produkcia, 29 03 03 Živočíšna produkcia
...
+421905602852
Petzvalova 62, Spišská Belá
Spišská Belá
05901
SR
0135
Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy