O nás

História

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov vznikla 19. septembra 2012, kedy bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Zakladajúcimi členmi združenia boli Ing. Miloslav Ilavský PhD., JUDr. Marián Kačur, Ing. Miroslav Štipkala, Ing. Dušan Holík, Ing. Naďa Antošová PhD., Ing. Juraj Nagy PhD., Ing. Peter Škripko, Ing. Jozef Faith PhD., Ing. Rastislav Jurina PhD. a Ing. Vladimír Uhrín.

Historicky prvé zasadnutie najvyššieho orgánu združenia - Konferencie členov sa konalo 11. októbra 2012 v Bratislave, kedy boli zvolené prvé orgány združenia.


Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy