O nás

Prezídium

Prezídium je výkonným orgánom Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov - SKOHMaZ. Rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú stanovami alebo iným vnútorným predpisom zverené inému orgánu SKOHMaZ. Prezídium riadi činnosť SKOHMaZ medzi Konferenciami členov s výnimkou vecí, o ktorých si vyhradila rozhodovanie Konferencia členov. Prezídium má päť členov, ktorých volí Konferencia členov na trojročné funkčné obdobie.

Slovenskú Komoru Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov navonok zastupuje Prezident, v prípade jeho neprítomnosti Viceprezident. Prezidenta a Viceprezidenta zo svojich členov volí Prezídium.

Súčasné zloženie Prezídia

Prezident

Ing. Miloslav Ilavský, PhD.      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Viceprezident

JUDr. Marián Kačur                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Členovia Prezídia

Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.

Ing. Ján Londák, PhD.

Ing. Rastislav Jurina, PhD.

 


Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy