Dôležitý oznam

ZMENY V ONLINE VZDELÁVANÍ

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a ochrany osobných údajov dochádza k zmene vo vysielaní online vzdelávania, ktoré už NEBUDE VYSIELANÉ CEZ YOUTUBE, ale bude vysielané prostredníctvom webového portálu www.komoraznalcov.sk

Prístupné bude účastníkom po prihlásení menom a heslom. Prihlasovacie meno a heslo pridelené v minulosti (na základe vzniku členstva v SKOHMaZ alebo na základe prihlášky na celoročné vzdelávanie) zostáva naďalej v platnosti. Novým účastníkom bude pridelené po zaslaní prihlášky a uhradení poplatku. Návod na prihlásenie a sledovanie online vzdelávania nájdete  na: https://komoraznalcov.sk/index.php/vzdelavanie/live-video-vzdelavanie

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

1. Webový portál umožňuje iba jedno aktívne prihlásenie t. j. nie je možné byť paralelne prihlásený s rovnakými prihlasovacími údajmi na viacerých zariadeniach či prehliadačoch. Dbajte preto, aby ste sa vždy po skončení používania webového portálu korektne odhlásili.

2. Online vzdelávanie neznamená prístup k videoarchívu prednášok a neumožňuje sledovať vzdelávanie v inom čase ako prebieha v prezenčnej forme.

3. V prípade, že ste zabudli svoje prihlasovacie údaje, môžete si ich obnoviť na www.komoraznalcov.sk v prihlasovacom okne po kliknutí na link "Zabudnuté Užívateľské meno alebo Heslo ?"

 

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov

KOMUNITA - PODPORA - VZDELÁVANIE
Už 8 rokov si pomáhame.

8 ročná história

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov vznikla 19. septembra 2012, kedy bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

CieleHistória Stanovy Profesijný kódex  Konferencia členov Prezídium Revízna komisia 

Členstvo

Spoločne vytvárame komoru, ktorá si pomáha a edukuje.

Vzdelávanie

Už od roku 2013 organizujeme vzdelávacie programy pre stavbárov a od roku 2020 aj pre ekonómov

Aktuality - NOVINKY

Vážené kolegyne, kolegovia, znalkyne, znalci Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov (SKOHMaZ) a Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (ÚSI ŽU) pripravili vzdelávací

„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

François de La Rochefoucauld

Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy