Dušan Považan
Dušan
Považan
25 00 00 Ochrana životného prostredia, 29 00 00 Poľnohospodárstvo
25 08 02 Ochrana prírody a krajiny, 29 01 01 Odhad hodnoty poľnohospodárskejpôdy, 29 07 07 Záhradníctvo
...
+421907552986
Slobody 39
Turčianske Teplice
039 01
SR
0241
Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy