usz_ba
STU v Bratislave - Stavebná fakulta, Ústav súdneho znalectva
10 00 00 Elektrotechnika, 37 00 00 Stavebníctvo, 51 00 00 Ekonomika a riadenie podnikov
...
+421232888701
Vazovova 5
Bratislava
812 43
SR
9006
Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy