Zoznam členov SKOHMaZ

Webová stránka SKOHMaZ má 242 zaregistrovaných členov

Podmienky vyhľadávania

Fotografia
Meno Priezvisko
Ostatné
usz_ba
STU v Bratislave - Stavebná fakulta, Ústav súdneho znalectva
+421232888701
E-mail ...
Webová stránka www.usz.sk
Odbor 10 00 00 Elektrotechnika, 37 00 00 Stavebníctvo, 51 00 00 Ekonomika a riadenie podnikov
use_ba
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
+421264282255; +421905611132
E-mail ...
Webová stránka www.use-sk.sk
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo, 51 00 00 Ekonomika a riadenie podnikov
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy