Zoznam členov SKOHMaZ

Webová stránka SKOHMaZ má 240 zaregistrovaných členov

Podmienky vyhľadávania

Fotografia
Meno Priezvisko
Ostatné
Mária Kubišová
+421908512923
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Róbert Kudláč
+421905556152; +421346518864
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Peter Kujan
+421905206279
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Mária Kulcsárová
+421903202514; +421908129997
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Pavol Kutlák
+421915716142
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ivan Kvasna
+421902119633
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ondrej Kvetko
+421902970300
E-mail ...
Webová stránka www.kvetko.sk
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Milan Ľahký
+421904614055
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 07 00 Statika stavieb, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Daniela Lecká
+421905234800
E-mail ...
Webová stránka www.atcl.sk
Odbor 09 00 00 Ekonómia a manažment
Odvetvie 09 01 00 Účtovníctvo a daňovníctvo
Miriam Ledererová
+421903300698
E-mail ...
Webová stránka www.stuba.sk/
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ján Lendácky
+421903248507
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 03 00 Vodné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jarmila Lešová
+421903788096
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miroslav Lissý
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Ján Londák
+421903325795
E-mail ...
Webová stránka www.appraisals.sk
Odbor 09 00 00 Ekonómia a manažment
Odvetvie 09 03 00 Kontroling, 09 04 00 Financie
Róbert Mag
+421902966263
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Lucia Magulová
+421908764595
E-mail ...
Ladislav Majthényi
+421905475837
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Juraj Marczy
+421903218969
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Oľga Marenčíková
+421908988152
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Rastislav Marko
+421903426642
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy