Zoznam členov SKOHMaZ

Webová stránka SKOHMaZ má 246 zaregistrovaných členov

Podmienky vyhľadávania

Fotografia
Meno Priezvisko
Ostatné
Róbert Dvorský
+421907473910
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Helena Ellingerová
+421904308099
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Miloš Encinger
+421905500463; +421264775233
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Pavel Encinger
+421905429299
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Zuzana Encingerová
+421905965145
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Iveta Engelmanová
+421902492382
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jozef Faith
+421918999455
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Radoslav Feďo
+421905255633
E-mail ...
Webová stránka www.eii.sk
Odbor 01 00 00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 10 00 00 Elektrotechnika
Odvetvie 01 03 00 Elektrotechnika, 10 04 00 Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér), 10 09 00 Počítačové programy (softvér), 10 10 00 Bezpečnosť a ochrana informačných systémov
Marek Fico
+421904889994
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 03 00 Vodné stavby, 37 05 00 Líniové stavby
Anton Filin
+421908733198
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Karol Follrich
+421903708704; 02/45924653
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Michal Frimmer
+421904876619
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Juraj Gaľa
+421910461250
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Marcel Gálik
+421905497978
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 06 00 Stavebná fyzika, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Pavol Ganzarčík
+421905602852
E-mail ...
Webová stránka www.pganzarcik.sk/
Odbor 29 00 00 Poľnohospodárstvo
Odvetvie 29 01 01 Odhad hodnoty poľnohospodárskejpôdy, 29 02 02 Rastlinná produkcia, 29 03 03 Živočíšna produkcia
Diana Gargalovičová
E-mail ...
Odbor 09 00 00 Ekonómia a manažment
Odvetvie 09 01 00 Účtovníctvo a daňovníctvo
Barnabás Gáspár
+421915786945
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jozef Gerhardt
+421905457847
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Michal Gladiš
+421948034539
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Martina Grexová
+421917397591
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy