Zoznam členov SKOHMaZ

Webová stránka SKOHMaZ má 240 zaregistrovaných členov

Podmienky vyhľadávania

Fotografia
Meno Priezvisko
Ostatné
Michal Markovič
+421911230019
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 02 00 Dopravné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Gabriela Masaryková
+421 905 344600
E-mail ...
Webová stránka www.znalecky-posudok.sk
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Marcel Mastiliak
+421910914043
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Viera Matoľaková
+421905548960
E-mail ...
Odbor 09 00 00 Ekonómia a manažment
Odvetvie 09 01 00 Účtovníctvo a daňovníctvo, 09 03 00 Kontroling
Pavol Maťufka
+421910809547
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ľubomír Matúška
+421905362953
E-mail ...
Odbor 04 00 00 Letecká doprava
Odvetvie 04 01 01 Technický stav a odhad hodnoty motorových lietadiel, 04 02 02 Technický stav a odhad hodnoty bezmotorových lietadiel, 04 03 00 Technický stav pozemného navádzacieho zariadenia, 04 04 03 Nehody v leteckej doprave
Oto Mihalčo
+421907425419
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Alena Mikócziová
+421911937675
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miroslava Milošovičová
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Pavol Minárik
+421910 651 336
E-mail ...
Webová stránka www.znalec.ofirme.sk
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Michal Miščík
+421903729057
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miroslav Mokrý
+421903733558; +421905386055
E-mail ...
Odbor 10 00 00 Elektrotechnika
Odvetvie 10 02 00 Elektronika, 10 04 00 Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér), 10 07 01 Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
Alžbeta Moravčíková
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Darina Moravitzová
+421905860503
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ján Moravský
+421904564868
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Pavol Morihladko
+421911163062
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Štefan Motúz
+421903846792
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Michal Mozolík
+421911040452
E-mail ...
Webová stránka www.mozolik.sk/
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jozef Murin
+421905702233
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Juraj Nagy
+421905611132; +42164282255
E-mail ...
Webová stránka www.use-sk.sk
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy